‘’Gerçekten sen, sen misin?’’

Geçtiğimiz günlerde (Kasım 2013) Adobe hacklenmiş ve büyük bir güvenlik açığı yaratmıştı. 38 milyon hesabın detaylarına ulaşan hacker’lar diğer internet servislerini de endişelendirmişti. Adobe’un yaptığı analiz sonucunda, milyonlarca kişinin 12345 gibi basit şifreler kullandığı ortaya çıkmıştı.

Geçmiş yıllarda yapılan pek çok araştırmada da kullanıcıların internet servislerinden bankacılık işlemlerine kadar pek çok alanda bu ve benzeri, ‘’tahmin edilmesi’’ kolay şifreleri tercih ettiklerini, bunun en önemli nedeninin de birden fazla şifre kullanım alanı olduğu için unutmaları olduğunu gösterdi. Diğer yandan sahip olunan çok sayıda şifre, kişinin yönetmesi gereken bir iş haline geliyor.

Bilgi güvenliği günümüz teknoloji dünyasının en önemli problemlerinden biri. Kişiler ya da kurumlar her türlü bilgiyi güvenli bir ortamda tutabilmek ve bu bilgileri saklamak, korumak için büyük çaba harcıyorlar.

Ses biyometrisi, sesin zaman içindeki spektrumunun ve frekansındaki değişikliklerin belirlenmesiyle ortaya çıkmış, kişiyi tanımlamada kullanılan bir sistem. İnsan sesinin aynı parmak izi ve iris gibi kişiye özel oluşu, kişiyi tanımada ‘imza’ olarak kullanılmasına imkan tanıyor.

Gün geçtikçe yaygınlaşan ses biyometrisi çözümleri; yüksek güvenlik sunuyor ve kişiyi çok sayıda kimlik doğrulama sorusundan kurtararak zaman kaybını azaltıyor ve müşteri memnuniyetini artırıyor. Bu nedenle gün geçtikçe daha fazla sayıda şirket ses imzasını ve ses çözümlerini kullanıyor.

Ses Biyometrisi ile Konuşmacı Doğrulama Nasıl Gerçekleşiyor?

Ses Biyometrisi ile Konuşmacı Doğrulamayı 3 şekilde gerçekleştirebiliriz:

Metne Bağımlı: Konuşmacı belirli bir giriş cümlesiyle veya cümle grubu ile kayıt sağlar ve bunlardan bir veya birkaçının tekrarlanması istenir.

Metinden Bağımsız: Kayıt ya da doğrulama esnasında konuşmacı, serbest olarak istediği gibi konuşur.

Metne Yönlendirmeli: Konuşmacının ses kayıtları alınırken ayrı ayrı konuşma parçaları (sayı, kelime vs.) veya bunların birleşimi şeklindedir. Doğrulama kısmında ise bu parçaların rastgele kombinasyonlarının söylenmesi istenir. Örneğin; ses imzası oluşturulurken 1’den 9’a kadar sayılır. Doğrulama yapılırken rastgele sorulan 4 rakamının tekrar edilmesi istenir.

Yöntemlerde risk var mı?

Metne bağımlı ve metne yönlendirmeli konuşmacı tanıma yöntemlerindeki en büyük risklerden biri, konuşmacının ses kayıtlarının başka kullanıcılar tarafından ele geçirilip kullanılması. Örneğin, kötü niyetli bir kişi sesinizi ses kayıt cihazına kaydederek sisteme girmeye çalışabilir. Bu kötü niyetli kullanıcıların sistem tarafından yakalanması ve ayıklanması ise yine teknoloji ile mümkün. Bu riskin azaltılması için Konuşmacı Doğrulama Canlılık Testi yapılır.

Konuşmacı Doğrulama Canlılık Testi Nasıl Yapılır?

  1. Metne bağımlı giriş cümlesiyle ses imzası oluşturulur.
  2. Doğrulama sırasında konuşmacıdan, giriş cümlesinin söylenmesi istenir.
  3. Doğrulama için bırakılan ses kaydı ile ilk adımda oluşturulan ses imzası karşılaştırılır ve bir benzerlik skoru ya da karar (kabul/ret) oluşturulur.
  4. Bu doğrulama adımından sonra konuşmacıdan rastgele bir cümleyi tekrarlaması istenir. Sistemin performansı açısından bu cümle, belirli bir cümle grubunun içinden seçilir.
  5. Metinden bağımsız konuşmacı doğrulama yöntemi kullanılarak ilk doğrulamada (2. adım) toplanan ses kaydı ile başka bir ses imzası oluşturulur. Yeni oluşturulan bu ses imzası, 4. adımda alınan ses kaydı ile karşılaştırılır ve konuşmacının aynı konuşmacı olup olmadığı tespit edilir. Bu işlemin tam tersi de gerçekleştirilebilir (4.adımda bırakılan ses kaydı ile yeni bir ses imzası oluşturulup 2. adımdaki ses kaydı ile karşılaştırılabilir). Elde edilen karşılaştırma verileri birleştirilerek daha doğru sonuç alınır.
  6. Konuşma tanıma teknolojisi (ASR) veya Vocal Password içerisinde gelen cümle doğrulama (text validation) özelliği kullanılarak, doğrulama esnasında istenen cümlelerin tekrar edilip edilmediği belirlenir ve buna göre bir skor ya da karar verilir.
  7. Canlılık doğrulama için üretilen bu üç skor (3, 5 ve 6. adımlar) güvenlik ve iş ihtiyaçları doğrultusunda hesaplanarak nihai sonuç oluşturur.

Son Söz

Canlılık doğrulama performansı için artalan model oluştururken toplanan kayıtların önemi çok üst derecede. Bu yöntem, metne bağımlı konuşmacı doğrulamaya ek olarak veya ek bir karar mekanizması olarak kullanılabilir.

Ayrıca, ses imzası yukarıda belirttiğimiz gibi önemli bir zaman kazandıran sistem, ancak Konuşmacı Canlılığı Doğrulama diğer sesli doğrulama yöntemlerine kıyasla kişinin sesli yanıt sisteminde geçirdiği süreyi bir miktar uzatıyor. Bu nedenle bu yöntemin isteğe bağlı olarak sadece yüksek risk taşıyan işlemler için uygulanması tercih edilebilir.

Taylan KAPAN, Speechouse Ses Teknolojileri Yöneticisi

İlgili Makaleler

"Sesli imzanın en büyük kazançları güvenlik ve zaman"

Sesli imza, parmak izi ve retina taraması gibi “kişiye özel” bir biyometrik parametredir ve taklit edilemez. Her insanın parmak izi nasıl sadece kendisine özelse, ses içerisindeki biyometrik parametreler de aynı şekilde her bireye özgü bilgiler taşımakta. Hiçbirimizin sesi bir diğeriyle aynı değil. Yani eşsiz sesin kişiye özel olan bu özgünlüğü, kimlik teşhislerinde kullanılmasına olanak tanıyor. Özellikle çağrı merkezleri ve mobil kanallarda günümüzde sıkça kullanılmaya başlanan…

Taylan Kapan – Ses Teknolojileri, Speechouse

Call Center Life Aralık 2013

"Müşteri beklentileri son 10 yıla kıyasla çok değişti"

Procat şirketimizde e-ticaret danışmanlığı kurulduğumuz günden bu yana hizmetlerimiz arasında yer alıyor. Farklı büyüklüklerdeki e-ticaret firmalarına, uzmanlığımız olan müşteri hizmetleri alanında; departmanlarının kurulmasından çağrı merkezi teknolojilerinin sağlanmasına, dashboardlar aracılığı ile yönetim raporlarının tek ekranda görüntülenmesinden sürecin uçtan uca outsource edilmesine, CRM uygulamaları ile kanalların…

Tarkan Ersubaşı, Procat CEO

E-Commerce Turkey Mayıs 2014

"Birleşme ve satın almaların olacağı bir dönem yaşanabilir"

2013 yılı geçen yıllara göre önemli farklılıklar gösteriyor. 2012 sonunda biten teşvikin akıbetiyle ilgili belirsizlik sektörde bazı projelerin beklemesine neden oldu. Dolayısıyla yılın ilk yarısı çok durgun geçti. Büyümenin çok az olduğu bir dönem yaşandı. Özellikle Ağustos, Eylül aylanndan itibaren sektörde hareketlenme yaşanmaya başlandı. Buna iki faktörün neden olduğunu söyleyebiliriz. Birincisi, projelerin birçoğunun yıl sonuna doğru hayata geçirilmesi…

Tarkan Ersubaşu, Procat CEO

Call Center Life Aralık 2013